Časovi Mehanike

Časovi Mehanike

Časovi Mehanike za svakoga!!! Proverite zašto je preko 500 djaka (studenata) dalo meni poverenje.

Časovi Mehanike izvodim već više od 15 godina tokom kojih sam održao bar 3000 dvočasa.

Časovi mehanike se odvijaju u formi dvočasa (sat i po vremena). Namenjeni su svim djacima osnovne i srednje škole kao i studentima svihcasovi mehanike fakulteta.

Časovi mehanike mogu se održavati kao pojedinačni ili grupni.

Takodje ukoliko ne postoji mogućnost održavanja dvočasa uživo, mogu se odvijati i putem Skajpa.

Dolazim na adresu djaka to jest studenata.

Termini, cena i da li dolazim na adresu djaka/studenta je isključivo stvar dogovora.

Časovi mehanike sam držao djacima sa sledećih srednjih škola i fakulteta:

Tehničkih srednjih školа –  Politehničkа, Vаzduhoplovna аkаdemijа, Tehničkа školа Novi Beogrаd, ETŠ Rаde Končаr, ETŠ Stаri Grаd, ETŠ Nikolа Teslа, ETŠ Zemun, Drvo Art, Poljoprivrednа školа;

Državnih fakulteta – Mаšinski, ETF,  Grаđevinski, Sаobrаćаjni, Rudаrsko-Geološki, PMF, Poljoprivredni, FON, Šumаrski,

Privatnih fakulteta – Megаtrend, Singidunum, Rаčunаrski fаkultet, Union;

Viših školа –  Višа Mаšinskа Tаurunum, Višа Elektrotehničkа, Viša Gradjevinska

Oblasti koje najčešće predajem su:Položaj pokretne tačke u prostoru, koordinatni sistemi:
Dekartov pravougli koordinatni sistem
Polarno cilindrični koordinatni sistem
Prirodni koordinatni sistem
Brzina pokretne tačke u prostoru
Ubrzanje pokretne tačke u prostoru
Položaj pokretnog tela u prostoru

Zakoni složenog kretanja tačke
Brzina pri složenom kretanju tačke
Ubrzanje pri složenom kretanju tačke

Osnovni pojmovi i zakoni mehanike
Diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke

Pravolinijsko i krivolinijsko kretanje materijalne tačke
Opšti zakoni kretanja materijalne tačke

Dinamika materijalnog sistema i krutog tela
Masa materijalnog sistema i središte masa
Momenti inercije
Zakoni o kretanju središta masa
Zakon o promeni kinetičke energije
Zakon održanja energije
Dalamberov princip

Najosnovnija podela mehanike se može izvršiti na sledeće oblasti:

  • Statika – proučava tiela u ravnoteži tj u mirovanju.
  • Dinamika – proučava geometrijske kretanje tela usled delovanja sila.
  • Kinematika takodje proučava kretanje ali bez uticaja mase tj sile gravitacije na kretanje

Mehaniku možemo podeliti i prema prirodi kretanja:

  • Mehanika materijalne tačke
  • Mehanika krutog tiela
  • Fizika čvrstog tijela
  • Mehanika fluida