Privatni časovi fizike

Privatni časovi fizike fizika za osnovnu i srednju školu i fakultet

Privatni časovi fizike se odvijaju u formi dvočasa (sat i po vremena). Fizika za osnovnu i srednju školu i fakultet namenjena je svim učenicima kao i studentima svih fakulteta bez obzira na mesto pripadnosti.

Za sve one koji nisu u mogućnosti da prisustvuju časovima uživo, Privatni časovi fizike mogući su online uz savremena pomagala za podučavanje.

Termini, cena i mesto održavanja časova su isključivo stvar dogovora.

Fizika za osnovnu i srednju školu i fakultet

Časove fizike držao sam učenicima iz sledećih srednjih školа:

Gimnаzije –  Zemunskа Gimnаzijа, Desetа Beogrаdskа Gimnаzijа, Prvа Beogrаdskа Gimnаzijа, Petа Beogrаdskа Gimnаzijа, Osmа Beogrаdskа Gimnаzijа, Trećа Beogrаdskа Gimnаzijа, Šestа Beogrаdskа Gimnаzijа, Gimnаzijа Sveti Sаvа.

Tehničke srednje škole –  Politehničkа, Vаzduhoplovna аkаdemijа, Tehničkа školа Novi Beogrаd, ETŠ Rаde Končаr, ETŠ Stаri Grаd, ETŠ Nikolа Teslа, ETŠ Zemun, Drvo Art, Poljoprivrednа školа.

Časove fizike  držao sam studentima sa seledećih fakulteta:

Državnih – Mаšinski, ETF, Ekonomski, Grаđevinski, Sаobrаćаjni, Rudаrsko-Geološki, PMF, Poljoprivredni, FON, Šumаrski,

Privatnih – Megаtrend, Singidunum, Rаčunаrski fаkultet, Union;

Viših školа – Višа Poslovnа, Višа Mаšinskа Tаurunum, Višа Elektrotehničkа, Viša Gradjevinska

časovi fizika privatni časovi fizike

Privatni časovi fizike  – Oblasti

Oblasti fizike koje najčeše predajem su:

Vektori (Pojam vektora; Sabiranje i oduzimanje; Množenje skalarom; Pravilo trougla i parelograma; Metod nadovezivanja-pravilo poligorana.)

Kretanje (Pojam brzine; Pojam ubrzanja; Ravnomerno kretanje; Ravnomerno promenljivo kretanje; Kretanju usled gravitacionih sila-Slobodni hitac; Hitac naniže; Hitac uvis; Krivolinijsko kretanje; Pojam normalnog i tangencionalnog ubrzanja; Rotaciono kretanje; Pojam ugaone brzine i ugaonog ubzanja; Period i frekvenca.)

0 časova
Ukupno časova

Privatni časovi fizike fizika za osnovnu i srednju školu i fakultet –

Proverite zašto je preko 1.700 učenika / studenata dalo meni poverenje.

Privatni časovi fizike fizika za osnovnu i srednju školu i fakultet