ČASOVI DINAMIKE

Proverite zašto su moji privatni časovi Dinamike online ili u kućnoj varijanti traženi

Privatni časovi Dinamike su za mene izazov, a svaki novi učenik je poseban projekat, Tokom dugogodišnjeg rada održao sam preko 2.000  časova za preko 500 učenika i studenata.

Časovi Dinamike online ili u kućnoj varijanti

Časovi se odvijaju u formi dvočasa. Dužine su sat i po vremena i mogu ih pohadjati srednjoškolci i studenti.

Ukoliko neko nije u mogućnosti da prisustvuje časovima uživo oni mogu biti online. Privatni časovi dinamike za srednjoškolce i studente predajem putem Skajpa ili neke druge aplikacije. Online časovi dinamike se održavaju uz savremena pomagala za podučavanje.

Termini, cena i mesto održavanja časova su isključivo stvar dogovora.

Iskustva privatni časovi Dinamike 

Moji privatni časovi Dinamike, namenjeni su učenicima i studentima sledećih srednjih škola i fakulteta:

  • Tehničkih srednjih školа –  Politehničkа, Vаzduhoplovna аkаdemijа, Tehničkа školа Novi Beogrаd, ETŠ Rаde Končаr, ETŠ Stаri Grаd, ETŠ Nikolа Teslа, ETŠ Zemun, Drvo Art, Poljoprivrednа školа;

  • Državnih fakulteta – Mаšinski, ETF,  Grаđevinski, Sаobrаćаjni, Rudаrsko-Geološki, PMF, Poljoprivredni, FON, Šumаrski,

  • Privatnih fakulteta – Megаtrend, Singidunum, Rаčunаrski fаkultet, Union;

  • Viših školа –  Višа Mаšinskа Tаurunum, Višа Elektrotehničkа, Viša Gradjevinska

Detaljine o profesoru

Mali podsetnik

Temelje Dinamike postavio je krajem 16. veka Galileo Galilej. On je, eksperimentišući glatkom kuglom koja se kotrljala niz nagnutu povšinu, Postavio zakon kretanja padajućih tela. Bio je i prvi koji je prepoznao da je sila uzrok promena brzine tela. Tu činjenicu je Isak Njutn  uključio u svoja istraživanja i formulisao u 17. veku u svom drugom zakonu kretanja.

Dinamika, kao ogranak Mehanike bavi se kretanjem materijalnih objekata i odnosa na fizičke faktore koji na njih utiču: sila, masa, momenat i energija. Dinamika se može podeliti na Kinematiku, koja opisuje kretanje u pogledu položaja, brzine i ubrzanja; i Kinetike koja se bavi uticajem sila i obrtnih momenata na kretanje tela koja imaju masu.