Počele pripreme za septembarski ispitni rok

Moji učenici su studenti na različitim Fakultetima i Višim školama. Svima koji žele da postanu legitimni stručnjaci po završetku studija bilo u našoj zemlji ili negde u inostranstvu, savetujem da ulažu u svoje znanje i ne dozvole sebi taj luksuz da prepisuju ili se služe prevarama. Pravi stručnjaci postaju oni koji grade autoritet svojim znanjem.

Priprema iz oblasti prirodnih nauka sa septembarski ispitni rok je počela i radim sa studentima:

Državnih fakulteta – Mаšinski, ETF,  Grаđevinski, Sаobrаćаjni, Rudаrsko-Geološki, PMF, Poljoprivredni, FON, Šumаrski,

Privatnih fakulteta – Megаtrend, Singidunum, Rаčunаrski fаkultet, Union;

Viših školа –  Višа Mаšinskа Tаurunum, Višа Elektrotehničkа, Viša Gradjevinska

  • Počnite da razmišljate o ispitnom roku na vreme

  • Pristupite profesionalno planiranju vremena

  • Ne dozvolite sebi da tek nedelju dana pred ispit shvatite da vam treba pomoć

  • Lekcije koje se obradjuju tokom celog semestra nije moguće sažvakati u nekoliko dana, čak iako angažujete pomoć