Loading...
Privatni Časovi2021-06-06T23:21:43+02:00

Privatni časovi nisu više luksuz

Privatni profesor vam može pomoći da promenite radne navike. Osnovci srednjoškolci studenti imajte na umu da će privatni časovi učiniti da kroz vreme postignete bolje rezultate ne samo u obrazovanju.

privatni profesor matematike fizike elektrotehnike osnovci srednjoškolci studenti privatni profesor privatni časovi

Usled povećanja obima časova oformio sam tim koji pruža usluge podučavanja matematike osnovcima.

profesor matematike fizike elektrotehnike osnovci srednjoškolci studenti privatni profesor privatni časovi

Privatni časovi su namenjeni onima koji su zainteresovani za stalni razvoj. Na pravom ste mestu da naučite kako brzo i jednostavno rešavati školske zadatke. Ja sam privatni profesor koji ima strpljenja i poseduje dar da vam prirodne nauke učini pristupačnim i zanimljivim.

Zašto su privatni časovi neophodni?

Poznavanje matematike i ostalih prirodnih nauka se smatra OPŠTOM KULTUROM i njena primena u svakodnevnom životu može mnogo pomoći svakom pojedincu. Privatni časovi ne moraju samo biti nužnost kada vaše dete dobije lošu ocenu ili ne položi ispit. Vrlo je neophodno dete navići na korišćenje logike i radne navike kako bi steklo samopouzdanje u rešavanju raznih pa i matematičkih zadataka. Uz brzo snalaženje kroz matematičke probleme sebi možemo olakšati i vešto preračunati cene odabranih namirnica u megamarketima, oprobati se u kvizovima, rešavati mozgalice po časopisima pa čak biti uspešni i u zahtevnim internet igricama.

Šta privatni profesor preporučuje?

Ranije su deca sa ovih prostora bila poznata po obrazovanju u odnosu na druge krajeve Evrope a, danas je situacija potpuno suprotna. Za to smo manje više svi pomalo krivi tako da ne treba biti kivan na nastavnike. Počev od neorganizovanog sistema prosvete preko nemotivisanih nastavnika do nemotivisanih djaka to klupko postaje sve više zamršeno. Do eskalacije problema dolazi usled prilično slabo razvijenih radnih navika u najranijem dobu školovanja. Deca u prvoj polovini školovanja moraju razviti naviku stalnog vežbanja obradjenog gradiva u školi jer matematika je vid moždane gimnastike.

Koji privatni profesor je za vas?

Profesor može biti osoba koja je sposobna da ostvari kontakt sa svojim djakom. Medjusobni odnos poverenja se gradi na osnovu poštovanja dogovora i uvažavanja. Apsolutni autoritet znanja i ljudski kredibilitet moraju biti premise koje odredjuju vašeg profesora. Da bi se učenici zainteresovali, časovi moraju biti zanimljivi, raznovrsni i obogaćeni primerima. U takvim uslovima učenik ce biti slobodan da profesoru predoči svoje nedoumice kako bi se zadaci zajedno rešili.

Uopšteno o privatnim časovima

Privatni časovi mogu biti organizovani grupno, pojedinačno ili online. Pomozite svome detetu da se prilagodi gradivu u školi i angažujte privatnog profesora. Dete će raditi u vreme kada može da usvoji znanja, a ne kada se roditelji vrate sa posla i pozavršavaju sve obaveze.

Ja sam privatni profesor sa kojim deca uživaju da rade matematiku. Podstičem ih na logičko razmišljanje i uvek iznalazim nove načine o primeni matematike u ostalim oblastima života. Moj pristup je studiozan, koristim savremena pomagla i neposredan sam sa svojim učenicima.

Da li vam leži online komuniciranje?

Online časovi nude mnogo drugačiji pristup, a daju iste rezultate kao i časovi uživo. Pokazaću vam kako se štede vreme i novac i omogućuje deci da učenju pristupaju na njima najzanimljiviji način.
Deca vole nove tehnologije i neophodno je iskoristiti njihovu strast da je upotrebe u učenju.

profesor matematike fizike elektrotehnike osnovci srednjoškolci studenti privatni profesor privatni časovi

Privatni profesor preporučuje