Zovem se Velimir Marić,

Po zanimanju sam diplomarani mašinski inženjer, oženjen sam i otac jednog deteta. Imam 45 godina.

Privatnim časovima sam počeo da se bavim po upisavanju Mašinkog Fakulteta. Sve ove godine sam se manjim ili većim intezitetom time bavio. Od 2016. godine sam se apsolutno posvetio podučavanju. Nakon višegodišnjeg rada u mašinskoj i ICT industriji shvatio sam da me privatni časovi daleko više ispunjavaju što me navodi da izvedem kalkulaciju koja pokazuje da sam 25 godina sam u ovom poslu.

Časovi su moj pokušaj da dam svoj doprinosu društvu, da utičem na značaj obrazovanja i da sve mlade ljude zainteresujem za mnoge stvari iz oblasti prirodnih nauka kako bi bolje sagledali život na ovoj planeti.

Podučavanje je u osnovi stvar dogovora i posatoji više kriterijuma kojima se odredjuje.

Vreme trajanja – Može biti 45, 60 ili 90 minuta. Kod nas u Srbiji najčešća forma je u vidu tzv dvočasa od 90 min a, za zemlje u zapadnoj Evropi, severnoj Americi i Australiji je najčešće po 60 minuta.

Dolazak na kućnu adresu – Dolazak na kućnu adresu je stvar dogovora. Često dolazim na vašu adresu ali moram da napomenem ne baš na svaku. Za sve dalje destinacije gde transport prevazilazi pola sata u jednom smeru toplo preporučujem on-line nastavu putem Skajpa, Viber-a itd. Izuzetak su recimo udarni meseci na primer maj juni i avgust kada uglavom nastavu držim u svom stanu na Bežanijskoj Kosi.

Dijaspora – Za sve zemljake iz inostranstva napominjem da časove veoma često držim na engleskom i nemačkom jeziku. Sudeći po dosadašnjem iskustvu, nalazim da je uputno da se časovi uvek odvijaju na jeziku na kome se učenik ocenjuje i ide u školu. Pokazalo se da nije učinkovito podučavanje na srpskom jeziku, a da učenik recimo živi u Švajcarskoj ili SAD.

Nastava – Podučavanje izvodim na svim nivoima školovanja: osnovna škola, srednja škola, fakulteti često i usavršavanja nakon redovnih studija. Često se susrećem sa ljudima koji su u nekom periodu života prekinuli studije i dobiju želju da dovrše započeti posao. Zdušno ih podržim i uz zajednički rad pomognem im u tome.

Cena – Ovu kategoriju formiram pre svega od nivoa obrazovanja. Osim toga na cenu utiče da li dolazim na vašu adresu ili ne i predvidjen fonda časova.

Nakon više od 1000 što djaka što studenata, i više od dvanaest hiljada časova mogu sa pravom da smatram da vam zaista mogu puno pomoći oko obrazovanja.