Project Description

Znanje ispred ocene

Poštovani roditelji ,
Vaša je odgovornost da decu spremite za život. Nemojte se uljiljkivati ocenom, nastavčkim ubedjivanjem da je sve u redu i da problem ne postoji ako Vaše dete ne uči predmet, ne beleži ništa na času ili čak ni nema svesku iz datog predmeta. Na prosta pitanja na koja i posle toliko godina znate odgovor dok Vaše dete sleže ramenima, mirite se sa rečima da nastavnici baš to nisu predavali.
Nemojte tolerisati činjenicu da Vaše dete nema adekvatan udžbenik jer ga navodno nastavnik ne traži.  Nemojte sedeti skrštenih ruku i čekati da se dete dozove pameti.
Druga su vremena danas, Vaša deca bi trebalo da imaju veštine sa kojima će hrabro zakoračiti u život. Čak i da se ne snadje u našoj lepoj zemlji, postoji uvek opcija da se ode u inostranstvo, naravno kao krajnje sredstvo. Upliv stranog kapitala otvorio je vrata stranim firmama koje će od Vaše dece tražiti pre svega posedovanje stručnih kompetencija, poznavanje stranih jezika, spremnost za istrajan rad i naravno timski duh. Nažalost, naša nastava ne prati nove tokove. Na promene u školstvu ne bi trebalo čekati skrštenih ruku. Preduzmite nešto, popričajte sa decom o školovanju, pokušajte da im ukažete na prave vrednosti.

Iskreno verujem da je obrazovanje jedna od najvažnijih karakteristika svakog čoveka. Gledajući iz ličnog ugla lično obrazovanje nas čini boljim osobama,  otvara mogućnosti upoznavanja različitih ljudi, omogućava nam jasnije i preciznije sagledavanje raznih životnih situacija i pomaže u donošenju neophodnih odluka u svakodnevnici.

  • Pratite rad Vaše dece praktično svakodnevno

  • Tražite da Vam pokažu školske sveske bez obzira na uzrast

  • Pomozite im da savladaju gradivo koje im predstavlja problem

  • Preslišavajte ih, hrabrite ih da budu istrajni u učenju čak i ako ga profesor ne voli, ne traži dovoljno ili ako postoji problem u komunakaciji.

  • Pokušajte sami da spoznate njihovo znanje odnosno neznanje

  • Ocenjujte ih sami na kraju krajeva

Verujte da ćete sa nastavnicima imati tada vrlo bliži odnos.

Jedini pokazatelj naučenog gradiva je sveska gde će Vaša deca vredno raditi kao i kvalitet odgovora na pitanja koja im se postavljaju.

Ocena je precenjena kategorija. To je nužno zlo klasifikovanja i ima dosta nedostataka. Svi znamo da dvojka koju neko ima tokom cele godine nije isto merilo vrednosti kao i dvojka koja se dobije na kraju godine popravljanjem ocena. Preveliki formalizam i utrkivanje doveo je decu u situaciju da obraćaju pažnju samo na to koju ocenu su zavredila. Vukova diploma ili bilo koje drugo zvanje nema nikakvu vrednost ukoliko iza toga ne stoji znanje.

Kontaktirajte me