Budite kreativni – ne čekajte loše ocene

Pokazite svome detetu kako da se pozicionira u društvu. Pravi start u Septembru moze da bude unosan i uz kontinuirani rad dovodi do rezltata dugoročno. Svima nama su roditelji govorili da se najbolji utisak ostavlja na samom početku školske godine. Sa privatnim porofesorom dete će utrenirati radne navike i neće imati problem da se javlja na času. Uvek je lakše problem savladati kada se na njemu kontinuirano radi nego kada se mora preko noći prevazići.

Dobar start – dobra pozicija