Časovi Otpornost Materijala za svakoga!!! Proverite zašto je preko 200 djaka (studenata) dalo meni poverenje.

Časovi Otpornost materijala se odvijaju u formi dvočasa (sat i po vremena). Namenjeni su svim djacima  srednje škole kao i studentima svih fakulteta.

Časovi Otpornost Materijala mogu se održavati kao pojedinačni ili grupni.

Takodje ukoliko ne postoji mogućnost održavanja dvočasa uživo,  časovi Otpornost Materijalamogu se odvijati i putem Skajpa.

Dolazim na adresu djaka to jest studenata.

Termini, cena i da li dolazim na adresu djaka/studenta je isključivo stvar dogovora.

Časovi Otpornost Materijala sam držao djacima sa sledećih srednjih škola i fakulteta:

Tehničkih srednjih školа –  Politehničkа, Vаzduhoplovna аkаdemijа, Tehničkа školа Novi Beogrаd, ETŠ Rаde Končаr, ETŠ Stаri Grаd, ETŠ Nikolа Teslа, ETŠ Zemun, Drvo Art, Poljoprivrednа školа;

Državnih fakulteta – Mаšinski, ETF,  Grаđevinski, Sаobrаćаjni, Rudаrsko-Geološki, PMF, Poljoprivredni, FON, Šumаrski,

Privatnih fakulteta – Megаtrend, Singidunum, Rаčunаrski fаkultet, Union;

Viših školа –  Višа Mаšinskа Tаurunum, Višа Elektrotehničkа, Viša Gradjevinska