Privatni časovi više nisu luksuz već

mogu dovesti do promene na bolje.

Na pravom ste mestu da naučite kako brzo i jednostavno rešavati matematičke probleme – ja sam profesor koji ima strpljenja i poseduje dar da vam prirodne nauke učini pristupačnim i zanimljivim.

Zašto uzimati privatne časove? 

Poznavanje matematike i ostalih prirodnih nauka se smatra OPŠTOM KULTUROM i njena primena u svakodnevnom životu može mnogo pomoći svakom pojedincu. Privatni časovi ne moraju samo biti nužnost kada vaše dete dobije lošu ocenu ili ne položi ispit. Vrlo je neophodno dete navići na korišćenje logike i radne navike kako bi steklo samopouzdanje u rešavanju raznih pa i matematičkih zadataka. Uz brzo snalaženje kroz matematičke probleme sebi možemo olakšati i vešto preračunati cene odabranih namirnica u megamarketima, oprobati se u kvizovima, rešavati mozgalice po časopisima pa čak biti uspešni i u zahtevnim internet igricama.

Zašto deca kubure s matematikom? 

Ranije su deca sa ovih prostora bila poznata po obrazovanju u odnosu na druge krajeve Evrope a, danas je situacija potpuno suprotna. Za to smo manje više svi pomalo krivi tako da ne treba biti kivan na nastavnike. Počev od neorganizovanog sistema prosvete preko nemotivisanih nastavnika do nemotivisanih djaka to klupko postaje sve više zamršeno. Do eskalacije problema dolazi usled prilično slabo razvijenih radnih navika u najranijem dobu školovanja. Deca u prvoj polovini školovanja moraju razviti naviku stalnog vežbanja obradjenog gradiva u školi jer matematika je vid moždane gimnastike.

Kako izabrati privatnog profesora? 

Profesor može biti osoba koja je sposobna da ostvari kontakt sa svojim djakom. Medjusobni odnos poverenja se gradi na osnovu poštovanja dogovora i uvažavanja. Apsolutni autoritet znanja i ljudski kredibilitet moraju biti premise koje odredjuju vašeg profesora. Da bi se učenici zainteresovali, časovi moraju biti zanimljivi, raznovrsni i obogaćeni primerima. U takvim uslovima učenik ce biti slobodan da profesoru predoči svoje nedoumice kako bi se zadaci zajedno rešili.

Privatni časovi mogu biti organizovani u grupama ili pojedinačno. Pomozite svome detetu da se prilagodi gradivu u školi i angažujte privatnog profesora. Dete će raditi u vreme kada može da usvoji znanja, a ne kada se roditelji vrate sa posla i pozavršavaju sve obaveze.

Studiozan pristup, savremena pomagla, neposredan sa svojim djacima – ja sam profesor sa kojima deca uživaju da rade matematiku. Podstičem ih na logičko razmišljanje i uvek iznalazim nove načine o primeni matematike u ostalim oblastima života.

Da li ste probali Skype? Volite li online komuniciranje?

Online časovi nude mnogo ležerniji način pristupanja, a daju iste rezultate kao i čas uživo.

Pokazaću vam kako se štedi vreme i omogućuje deci da učenju pristupaju na njima najzanimljiviji način – korišćenjem nove tehnologije.